[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی واحد::
معرفی مدیر::
معرفی همکاران::
سامانه گزارشات مدیریتی::
اهم دستاوردهای دانشگاه::
اعضای کمیته مدیریت عملکرد::
مدیریت عملکرد شورای راهبری::
برنامه توسعه راهبردی::
آلبوم تصاویر::
پیوندهای مفید::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: انتصاب مدیر دفتر نظارت و ارزیابی
..
نظرسنجی
لطفاً نظر خود را در مورد مطالب و محتواي سايت دفتر نظارت وارزیابی اعلام فرمائيد.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
پیام

پیام مدیر دفترنظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

..
دفاتر نظارت و ارزیابی
..
RSS

UniRSS

..
:: بایگانی بخش شرح وظایف: ::
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ -

شرح وظایف دفتر

اهم وظایف و فعالیت ها دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: ۱- تهیه گزارش عملکرد دانشگاه علم و صنعت ایران در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در راستای شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد واحدهای استانی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به منظور نظارت و ارزیابی کارآیی دستگاه های اجرایی کشور توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده و از طریق آنها عملکرد دستگاه های اجرایی به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. دفتر بهره وری و تحول اداری مستقر در معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، مسئولیت گردآوری داده ها و مستندات شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد وزارت علوم را برعهده دارد. تهیه گزارش عملکرد و پاسخگویی به فرم های ارزیابی ارسالی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های ۸۵ و ۸۶ در دانشگاه علم و صنعت ایران توسط دفتر نظارت و ارزیابی انجام و پس از طی فعالیت های گسترده و فشرده شامل جمع آوری، پردازش و پالایش فرم های ارسالی، منتهی به تهیه گزارش و ارائه مستندات لازم شامل ۱۲۶۸ صفحه در راستای محورهای تعیین شده به شرح ذیل گردید:     ۱- محور مدیریت راهبردی     ۲- محور مدیریت منابع انسانی     ۳- محور ساختار سازمانی     ۴- محور بهبود سیستم ها و روش ها     ۵- محور شهروندمداری     ۶- محور قانونگرایی و سلامت اداری ۲- تهیه گزارش عملکرد دانشگاه علم و صنعت ایران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۳ در راستای شاخص های  اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد به طور اختصاصی از جانب دستگاه های اجرایی تعیین می گردد. به منظور تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، کمیته ارزیابی عملکرد وزارتخانه با حضورمدیران کل معاونت های مربوطه، در سطح سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شده و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه در دو سطح ستادی و دانشگاهی تنظیم می گردد. در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۳جداول عوامل مورد ارزیابی در شاخص های اختصاصی ارزیابی وزارت (حوزه دانشگاهی)، توسط مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور تهیه و برای تعیین ضریب اهمیت به دانشگاه ارسال گردید. عوامل مورد ارزیابی برای سال ۱۳۸۶ عبارتند از:          - آموزشی          - پژوهشی و فناوری          - ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت          - دانشجویی و فرهنگی          - اداری، مالی، عمرانی و پشتبیانی          - همکاری های علمی و بین المللی و هیات امناء پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص های هریک ازعوامل و ارسال آن، پرسشنامه جمع آوری داده ها برای شاخص های اختصاصی، توسط دفتر نظارت و ارزیابی بر اساس آن جداول، تهیه و همراه با ارائه مستندات لازم، برای دفتر تحول اداری و بهره وری وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردید. ۳- تهیه و تدوین گزارش عملکرد دانشگاه بر اساس شاخص های مصوب هیات رئیسه محترم:     این گزارش ها به سه صورت زیر تهیه شده اند:     ۱-۳- تهیه گزارش فشرده عملکرد دانشگاه علم وصنعت ایران از سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۷۹ ؛     ۲-۳- تهیه گزارش عملکرد دانشگاه علم و صنعت ایران به تفکیک در سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ ؛ گزارش عملکرد سال های ۸۰ الی ۸۵، برپایه نتایج اندازه گیری عملکرد واحد مرکزی و واحدهای اقماری در راستای راهبردهای اصلی (مدیریت وقت) دانشگاه تهیه شده اند. راهبردهای اصلی عبارت بودند از: توسعه تحقیقات، توسعه تحصیلات تکمیلی، ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی و افزایش درآمدهای دانشگاه. این راهبردها به صورت تفصیلی در چهار مجموعه از شاخص ها منعکس شده و هر یک از شاخص های فرعی به نوبه خود بر پایه گروه خاصی از عوامل و فعالیت ها، با ارائه جداول، اطلاعات و توضیحات لازم برای کلیه واحدها تعریف شده و ظرف ۵ سال مبنای سنجش عملکرد قرار گرفته اند. باتوجه به نمودار ستونی مقادیر عددی هر یک از شاخص ها برای چهار سال متوالی و توجیه عملکرد، می توان روند کلی دانشگاه را در هر محور و دوره زمانی بوضوح دریافت.     ۳-۳- تهیه گزارش عملکرد دو ساله دانشگاه علم و صنعت ایران از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷ با توجه به مصوبه شماره ۷۷۲ هیات رئیسه محترم دانشگاه، مقرر شد گزارش عملکرد دو ساله دانشگاه از مرداد ۸۵ تا مرداد ۸۷ مطابق با جدول زمانبندی تعین شده و در پنج حوزه (آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی، ارتباطات و روابط بین الملل، حوزه اعتبارت، امکانات و زیرساخت ها و حوزه ستادی)، توسط دفتر نظارت و ارزیابی تهیه گردد. ۴- تکمیل پرسشنامه های ارزیابی خرد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی "پرسشنامه های ارزیابی خرد علم و فناوری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی" شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۸۱ (پرسشنامه های دستی) و سال های ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵ (پرسشنامه های الکترونیکی) تکمیل شده است. شاخص های ارزیابی خرد علم و فناوری، در ۶ محور به شرح زیر می باشد:         - شاخص های انسانی – ۱۳ شاخص ؛         - شاخص های پژوهشی (علم و فناوری) – ۳۵ شاخص ؛         - شاخص های آموزشی – ۲۵ شاخص ؛         - شاخص های دانشجویی – ۱۴ شاخص ؛         - شاخص های فرهنگی – ۱۸ شاخص ؛         - شاخص های مالی و اداری – ۲۵ شاخص . ۵- تهیه و تدوین گزارش عملکرد دانشگاه علم و صنعت ایران در سال های ۱۳۸۶- ۱۳۸۴ در راستای شاخص های عملکردی ۲۵ گانه شاخص های ۲۵ گانه از قانون برنامه چهارم توسعه و رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه ارائه شده مقام محترم وزارت به مجلس شورای اسلامی استخراج و طی نامه شماره ۱۹۸۴۶/۱۱ مورخ ۲۷/۱۲/۸۶ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به دانشگاه ابلاغ گردیده است. دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه با همکاری دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری اقدام به تهیه این گزارش نموده و بصورت گزارش چاپی و لوح فشرده حاوی اطلاعات مورد نیاز شاخص های ۲۵ گانه، برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است. ۶- تشکیل دبیرخانه کمیته توسعه و زیرساخت، تنظیم و تهیه گزارش جلسات در راستای بررسی پیش نویس برنامه راهبردی دانشگاه و تشکیل کمیته های تخصصی بنا به نظر رئیس محترم دانشگاه، «کمیته توسعه و زیر ساخت» از تاریخ ۷/۱۱/۸۵ تا ۱۹/۳/۸۶، جمعاً ۲۸ جلسه تشکیل شده است. طی جلسات مذکور بیش از ۷۷ موضوع، مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته که تفصیل آن در فصل اول گزارش اقدامات این کمیته ارائه شده است. نتیجه و حاصل جلسات یاد شده در فصل دوم گزارش مذکور و در چهار بخش به شرح زیر ارائه شده است:     بخش اول - گزارش ارسالی به اولین کمیسیون تلفیق برنامه راهبردی این بخش اصلاحیه های پیشنهادی مربوط به مقدمه، بیانیه های ارزش، چشم انداز و مأموریت را شامل شده و طی آن توافق شده بود کمیته مذکور پیرامون ۱۲ محور کلی با عناوین آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، پرسنلی، تشکیلاتی، سیستم ها و روش ها، فرهنگی، رفاهی، اداری، مالی و آموزش های مجازی، زیر ساخت های مورد نظر را تعیین و تبیین نماید.    بخش دوم - تعیین و تبیین زیر ساخت ها در ۸ محور با تلفیق و تجمیع محورهای ۱۲ گانه فوق الذکرکه از سنخیت و تشابه برخوردار بوده اند، ۸ محور کلی شامل: آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجوئی، فرهنگی، رفاهی، ساختار پشتیبانی و آموزش های مجازی مورد توافق قرار گرفته و ضمن آن عناوین مربوط به هر محور در گزارش تفصیلی مذکور احصا و تبیین شده است.    بخش سوم - تعیین شاخص ها و وضعیت مطلوب با توجه به اولویت محورها، شاخص ها و وضعیت مطلوب مربوط به تعدادی از آنها شامل اعضای هیات علمی، نیروهای غیر هیات علمی و فضاهای کالبدی بر اساس تعداد و هرم دانشجویی تعیین شد که چگونگی و تفصیل محاسبات آن در بخش چهارم فصل دوم مشخص شده است. «کمیته توسعه و زیر ساخت» طی ۶ جلسه (از تاریخ ۲۵/۹ /۸۶ تا ۲۷ /۱۰/۸۶)، ۵۸ عنوان برنامه اجرایی را در راستای راهبردهای اهداف ۶ و ۷ دانشگاه مطرح نمود.  از بین عناوین برنامه های اجرایی یاد شده، با توجه به اولویت ها و تلفیق برخی موارد، ۱۱ موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین اقدامات، الزامات، مزیت ها، شاخص های ارزیابی و منابع مورد نیاز برای هر برنامه، ارائه شد. ۷- طراحی سیستم MIS دانشگاه جایگاه فن آوری اطلاعات در هر سازمان در جمع آوری اطلاعات، پردازش آن و تصمیم سازی های کلان بر اساس آن اطلاعات بسیار تاثیرگذار و کلیدی است. در هر سازمان از اجرایی ترین تا ارشدترین مدیران، نیازمند دریافت به موقع اطلاعات با سرعت دسترسی مناسب می باشند. با دریافت به موقع اطلاعات مناسب و پردازش آن می توان در حل مسائل سازمان، بهترین روش را با کمترین خطا تشخیص داد و به کار بست. هدف از ایجاد یک سیستم جامع آماری، جمع آوری و ارائه داده ها به گونه ای است که کلیه کارکنان و مدیران ذینفع در حد مجوز دسترسی تعریف شده بتوانند اطلاعات مورد نیازشان را از حوزه های مختلف، دریافت نمایند. دانشگاه علم وصنعت ایران نیز به منظور بهینه نمودن سیستم پردازش داده ها و ارتقای کیفیت روند ارائه اطلاعات و نظارت بر فعالیت ها و فرآیندهای آماری، اقدام به پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت نموده است.  در این راستا، جلساتی تحت عنوان طراحی سیستم MIS در دفتر نظارت و ارزیابی، تشکیل و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر شده تا شرح خدمات و نقشه MIS دانشگاه، تهیه گردد. سامانه مورد نظر باید به گونه ای عمل نماید که بتوان اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها نظیر شاخص های عمومی، اختصاصی و دانشگاه مادر را از آن استخراج نمود. ۸- اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مقوله های سنجش نظام اداری، میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی می باشد. در این رابطه به منظور فراهم آوردن ساز و کارهای لازم جهت ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع در دستگاه های دولتی، برنامه (ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری) بعنوان یکی از برنامه های هفتگانه تحول اداری منظور گردید و جزئیات آن در جلسه مورخ ۲۵/۱/۸۱ شورای عالی اداری کشور مورد تصویب قرار گرفت و مصوبه مربوط تحت عنوان "تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری" به شماره ۱۸۵۴۰/۱۳. ط مورخ ۱۰/۲/۸۱ به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. در این زمینه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علم و صنعت ایران، مطالعات و اقداماتی را در رابطه با طرح مذکور انجام داده و هماهنگی لازم برای برگزاری دوره آموزشی برای نمایندگان طرح از هر حوزه مدیریتی در دانشگاه، به عمل آمده است. در ضمن با چند شرکت خصوصی در مورد اجرای این طرح در دانشگاه مذاکره شده که پس از نهایی شدن قرارداد آن با یکی از شرکت ها، این طرح در دانشگاه اجرا خواهد شد. ۹- بررسی صورتجلسات کلیه واحدها اعم از معاونت ها، دانشکده ها، پژوهشکده ها، واحدهای اقماری و گروه های مستقل و واحدهای اجرائی و استخراج نکات و موارد مهم متخذه از صورتجلسات در این خصوص فرمت جدید برای ارسال صورتجلسات، طراحی و برای دانشکده ها و واحدهای دانشگاه ارسال شده است. همچنین، تهیه گزارشات آماری در رابطه با چگونگی ارسال صورتجلسات رسیده به دفتر نظارت و ارزیابی، تهیه جدول تکمیلی در رابطه با میزان همکاری دانشکده ها و واحدها، شرح اشکالات موجود در صورتجلسات ارسالی برای نمایندگان واحدها و ارائه آمار به روز صورتجلسات، از دیگر امور صورت گرفته در این خصوص می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4657