[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: 33 ::

مشخصات کلی دوره

  - تعریف و هدف:

  دوره کارشناسی مهندسی شیمی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف از تأسیس آن تربیت کارشناسان ماهر برای اداره صنایع شیمیایی و بهره برداری از آنها است. مجموعه دروس ی که متعلق به این دوره است، ترکیبی از دروس علوم پایه مهندسی، دروس اصلی مهندسی شیمی و دروس تخصصی و اختیاری در زمینه های وابسته به رشته مهندسی شیمی است.

  - طول دوره و شکل نظام:

  طول این دوره 4 سال است که شامل یک دوره کارآموزی است. کلیه دروس آن در 8 ترم (نیمسال تحصیلی) برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس و کارگاه و پروژه، یک دوره دو ماهه نیز به کارآموزی اختصاص می یابد، طول هر نیمسال 16 هفته آموزش کامل است. هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 48 یا 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول نیمسال (16 هفته) تدریس می‌گردد.

  - واحدهای درسی:

  تعداد کل واحدهای درسی این دوره 142 واحد درسی و 2 واحد کارآموزی (بدون احتساب در سقف واحدها) بشرح زیر می­باشد:

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  1

  دروس عمومی

  22 واحد

  2

  دروس پایه

  44 واحد

  3

  دروس اصلی

  58 واحد

  4

  دروس تخصصی

  12 واحد

  5

  دروس انتخابی

  6 واحد

  6

  کارآموزی

  2 واحد

  جدول (2)- درس های پایه دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  * = پیش نیاز همزمان

 

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  پیشنیاز یا زمان ارائه درس

  11

  ریاضی 1

  3

  _

  12

  ریاضی 2

  3

  ریاضی 1

  13

  معادلات دیفرانسیل

  3

  ریاضی 1_ ریاضی 2 *

  14

  ریاضیات مهندسی

  3

  معادلات دیفرانسیل_ریاضی 2

  15

  محاسبات عددی

  2

  معادلات دیفرانسیل

  16

  فیزیک 1

  3

  _

  17

  فیزیک 2

  3

  فیزیک 1

  18

  آزمایشگاه فیزیک 1

  1

  فیزیک 1 *

  19

  آزمایشگاه فیزیک 2

  1

  فیزیک 2 *

  20

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  3

  _

  21

  آزمایشگاه شیمی عمومی

  1

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  22

  شیمی آلی مهندسی شیمی

  3

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  23

  آزمایشگاه شیمی آلی مهندسی شیمی

  1

  شیمی آلی مهندسی شیمی

  24

  شیمی تجزیه

  3

  شیمی عمومی مهندسی شیمی

  25

  آزمایشگاه شیمی تجزیه

  1

  شیمی تجزیه *

  26

  کارگاه عمومی

  1

  _

  27

  نقشه کشی صنعتی

  2

  _

  28

  برنامه نویسی کامپیوتر

  3

  _

  29

  استاتیک و مقاومت مصالح

  3

  فیزیک 1

  30

  کارگاه نرم افزار مهندسی

  1

  برنامه نویسی کامپیوتر – محاسبات عددی *

  جدول (3)- درس های اصلی دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  * = پیش نیاز همزمان

  ردیف

  نام درس

  تعداد

  واحد

  پیش نیاز یا زمان ارائه درس

  31

  آشنایی بامهندسی شیمی

  2

  -

  32

  موازنه انرژی ومواد

  4

  -

  33

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 1

  3

  معادلات دیفرانسیل *

  34

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

  3

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 1

  35

  شیمی فیزیک مهندسی شیمی

  3

  ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 *

  36

  مکانیک سیالات 1

  3

  موازنه انرژی ومواد - ریاضیات مهندسی *

  37

  مکانیک سیالات 2

  2

  مکانیک سیالات 1

  38

  آزمایشگاه مکانیک سیالات

  1

  مکانیک سیالات 1

  39

  انتقال حرارت 1

  3

  مکانیک سیالات 1

  40

  انتقال حرارت 2

  3

  انتقال حرارت1

  41

  آزمایشگاه انتقال حرارت

  1

  انتقال حرارت 1

  42

  انتقال جرم

  3

  انتقال حرارت1

  43

  عملیات واحد1

  3

  انتقال جرم *

  44

  عملیات واحد2

  3

  عملیات واحد1

  45

  آزمایشگاه عملیات واحد

  1

  عملیات واحد 1

  46

  کنترل فرآیندهای 1

  3

  عملیات واحد 1

  47

  کنترل فرآیندهای 2

  2

  کنترل فرآیندهای 1

  48

  آزمایشگاه کنترل فرآیندها

  1

  کنترل فرآیندهای 1

  49

  آزمایشگاه شیمی فیزیک

  1

  شیمی فیزیک مهندسی شیمی

  50

  سینتیک و طرح راکتور

  4

  انتقال جرم

  51

  کاربرد ریاضیات درمهندسی شیمی

  2

  انتقال جرم

  52

  کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی

  1

  برنامه نویسی کامپیوتر؛محاسبا ت عددی ؛عملیات واحد1

  53

  طرح و اقتصادکارخانه

  3

  کارگاه نرم افزارمهندسی؛ سینتیک وطرح راکتو ر * ؛ عملیات واحد2 *

  54

  پروژه

  3

  کنترل فرآیندهای 1

  55

  کارآموزی(یک دوره دوماهه )

  2

  عملیات واحد1 * ؛ سینتیک وطرح راکتور *

  پس ازگذراندن 90واحد

  جدول (4)- دروس تخصصی دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  جمع

  نظری

  عملی

  پیش­نیاز یا زمان ارائه درس

  56

  فرآیندهای پالایش نفت

  2

  32

  32

  -

  عملیات واحد 1

  57

  فرآیندهای گاز

  2

  32

  32

  -

  عملیات واحد 1

  58

  فرآیندهای پتروشیمی

  2

  32

  32

  -

  عملیات واحد 1

  59

  فرآیندهای مواد معدنی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  60

  فرآیندهای پلیمری

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  61

  زیست فناوری

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  62

  فرآیندهای نو در مهندسی شیمی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  جدول (5)- دروس انتخابی دوره کارشناسی مهندسی شیمی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  جمع

  نظری

  عملی

  ملاحظات

  63

تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز : انتقال جرم

  64

روش های اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز: انتقال جرم

  65

خواص مواد و خوردگی

  2

  32

  32

  -

  پیشنیاز: شیمی فیزیک

  66

ایمنی در صنایع شیمیایی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  67

مدیریت صنعتی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  68

فناوری پودر

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز : انتقال جرم

  69

مهندسی محیط زیست

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  70

سیستم های انرژی

  2

  32

  32

  -

  هم­نیاز : انتقال جرم

  71

مبانی کارآفرینی

  2

  32

  32

  -

  -

  نیمسال اول

  نیمسال دوم

  نیمسال سوم

  نیمسال چهارم

  نیمسال پنجم

  نیمسال ششم

  نیمسال هفتم

  نیمسال هشتم

  فیزیک 1 (3)

  معادلات دیفرانسیل (3)

  پ: ریاضی 1

  ه: ریاضی 2

  مکانیک سیالات 1 (3)

  پ: موازنه

  ه: ریاضی مهندسی

  شیمی آلی م شیمی (3)

  پ: شیمی عمومی

  انتقال جرم (3)

  پ: انتقال حرارت 1

  سینتیک و طرح رآکتور (4)

  پ: انتقال جرم

  کنترل فرآیندها 1 (3)

  پ: عملیات واحد 1

  کنترل فرآیندها 2 (2)

  پ: کنترل فرآیندها 1

  شیمی عمومی (3)

  استاتیک و مقاومت مصالح (3)

  پ: فیزیک 1

  ریاضی مهندسی (3)

  پ: معادلات دیفرانسیل و ریاضی 2

  شیمی فیزیک م شیمی (3)

  ه: ترمودینامیک 2

  مکانیک سیالات 2 (2)

  پ: مکانیک سیالات 1

  عملیات واحد 1 (3)

  ه: انتقال جرم

  عملیات واحد 2 (3)

  پ: عملیات واحد 1

  آزمایشگاه کنترل فرآیندها (1)

  پ: کنترل فرآیندها 1

  ریاضی 1 (3)

  ریاضی 2 (3)

  پ: ریاضی 1

  ترمودینامیک م شیمی 1 (3)

  ه: معادلات دیفرانسیل

  ترمودینامیک م شیمی 2 (3)

  پ: ترمودینامیک 1

  شیمی تجزیه (3)

  پ: شیمی عمومی م شیمی

  کاربرد ریاضیات در م شیمی (2)

  پ: انتقال جرم

  آزمایشگاه عملیات (1)

  پ: عملیات واحد 1

  پروژه (3)

  پ: کنترل فرآیند 1

  شرط اصلی: تصویب پروژه

  آشنایی با مهندسی شیمی (2)

  موازنه انرژی و مواد (4)

  فیزیک 2 (3)

  پ: فیزیک 1

  انتقال حرارت 1 (3)

  پ: مکانیک سیالات 1

  انتقال حرارت 2 (3)

  پ: انتقال حرارت 1

  آزمایشگاه حرارت (1)

  پ: انتقال حرارت 1

  طرح و اقتصاد کارخانه (3)

  پ: کارگاه نرم افزار مهندسی

  ه: سینتیک و عملیات واحد 2

  انقلاب اسلامی (2)

  فارسی (3)

  آز شیمی عمومی م شیمی (1)

  پ: شیمی عمومی م شیمی

  محاسبات عددی (2)

  پ: معادلات دیفرانسیل

  آزمایشگاه فیزیک 2 (1)

  ه: فیزیک 2

  آزمایشگاه شیمی فیزیک (1)

  پ: شیمی فیزیک م شیمی

  آزمایشگاه شیمی تجزیه (1)

  ه: شیمی تجزیه

  کارگاه نرم افزار م شیمی (1)

  پ: برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی و عملیات 1

  مهارت­های زندگی (2)

  تربیت بدنی 1 (1)

  آزمایشگاه فیزیک 1 (1)

  ه: فیزیک 1

  زبان (3)

  تفسیر موضوعی قرآن (2)

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام (2)

  اخلاق اسلامی ، مبانی و مفاهیم (2)

  اندیشه­ی اسلامی 1 (2)

  اندیشه­ی اسلامی 2 (2)

  پ: اندیشه­ی اسلامی 1

  نقشه کشی صنعتی (2)

  برنامه نویسی کامپیوتر (3)

  کارگاه نرم افزار مهندسی (1)

  پ: برنامه نویسی کامپیوتر

  ه: محاسبات عددی

  آزمایشگاه سیالات (1)

  پ: مکانیک سیالات 1

  آز شیمی آلی م شیمی (1)

  پ: شیمی آلی م شیمی

  درس انتخابی (2)

  ه: انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پ: عملیات واحد 1

  کارگاه عمومی (1)

  تربیت بدنی 2 (1)

  پ: تربیت بدنی 1

  درس انتخابی (2)

  پس از گذراندن 60 واحد

  درس انتخابی (2)

  ه: انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پ: عملیات واحد 1

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  درس تخصصی (2)

  پ: عملیات واحد 1

  جمع واحد : 18

  جمع واحد : 18

  جمع واحد : 18

  جمع واحد : 17

  جمع واحد : 17

  جمع واحد : 17

  جمع واحد : 19

  جمع واحد : 18

  پ: پیش­نیاز ه: هم­نیاز اعداد داخل پرانتز: تعداد واحدهای درس کارآموزی : یک دوره دو ماهه به ارزش 2 واحد (بدون احتساب در سقف واحدها)، پس از گذراندن 90 واحد و هم­نیاز عملیات واحد 1 و سینتیک و طرح راکتور

دفعات مشاهده: 184695 بار   |   دفعات چاپ: 3136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 104 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4642