کارمندان

حوزه ریاست

نام و

نام خانوادگی

مسئولیت

داخلی

پست الکترونیکی

مجید باقری

مسئول دفتر دانشکده

 ۰۱ و ۷۳۲۲۵۶۰۰

majid_bagheri(AT)iust.ac.ir

محمد تقی علایی

مدیر امور اجرائی

۷۳۲۲۵۷۵۹

alaei(AT)iust.ac.ir

سید عباس موسوی

کارپرداز

۷۳۲۲۵۶۳۱

abbas.mosavi۵۶(AT)yahoo.com

حوزه آموزش ( کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

سهیلا امیدی

کارشناس آموزشی ( کارشناسی )

۷۳۲۲۵۶۰۳

omidi(AT)iust.ac.ir

مرتضی شفیعی کمک کارشناس آموزشی (کارشناسی) ۷۳۲۲۵۷۵۵ shafiee۱۳۶۸(AT)iust.ac.ir
محمد دریایی کمک کارشناس آموزشی (کارشناسی) ۷۳۲۲۵۷۵۴ mohammad.daryai(AT)gmail.com
فاطمه توکلی قمی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ۷۳۲۲۵۷۳۱ ghomitavakolif(AT)iust.ac.ir

فرناز روشان

کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

۷۳۲۲۵۶۱۸

roushaan(AT)iust.ac.ir

رقیه محمدی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکترا) ۷۳۲۲۵۷۴۹ rmohammadi(AT)iust.ac.ir
ژاله حبیبی کارشناس آزمایشگاه الکترونیک ۱ ۷۳۲۲۵۶۵۹ habibyzh(AT)iust.ac.ir

سیدمحمدعلی میرشفیعی

کارشناس گروه قدرت

۷۳۲۲۲۶۹۰

s_m_ali_mirshafiee(AT)iust.ac.ir

حمیدرضا جلیلیان خالقی

کارشناس آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

۷۳۲۲۵۷۶۷

h_jalilian(AT)iust.ac.ir

حمید صیاد کارشناس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۷۳۲۲۵۷۳۵ hamidsayyad(AT)iust.ac.ir

حوزه پژوهش

مریم اسدی

کارشناس مسئول پژوهشی

۷۳۲۲۵۷۴۶

asadim(AT)iust.ac.ir

سعید کریمی کارشناس و مسئول اتاق پروژه ۷۳۲۲۲۶۵۱  karimis(AT)iust.ac.ir
آذر امینی وند  کارشناس جذب اعضاء هیأت علمی
کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
و مدیر وب سایت دانشکده
۷۳۲۲۵۷۱۵ aminivanda(AT)iust.ac.ir
Karamoozi(AT)iust.ac.ir


دفعات مشاهده: 6110 بار   |   دفعات چاپ: 851 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر