دانشکده فناوری های نوین- رویدادها
برگزاری نشست تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/8 | 
برگزاری نشست تخصصی با عنوان :
"فرصت‌ها و نتایج نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد
در کنفرانس (COP۲۸) با تاکید بر مباحث مرتبط با انرژی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.20258.77394.fa.html
برگشت به اصل مطلب