دانشکده فناوری های نوین- اخبار آموزشی
قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 

 

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تحت نظارت استاد راهنمای مربوطه، می‌بایست نهایت تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ اقدام به تصویب موضوع پایان‌نامه خود نموده و درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه خود را پس از تصویب در گروه آموزشی مربوطه، در سیستم گلستان بخش پیشخوان ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم تصویب و  ارسال موضوع پایان‌نامه؛ سیستم گلستان برای آن‌ها به حالت منع ثبت نام در آمده و قادر به انتخاب واحد در ترم آتی نخواهند بود.
 

** دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ تحت نظارت استاد راهنمای مربوطه می‌بایست نهایت تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ اقدام به تصویب موضوع سمینارخود نموده و درخواست تصویب موضوع سمینار خود را پس از تصویب در گروه آموزشی مربوطه، در سیستم گلستان بخش پیشخوان ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم تصویب و  ارسال موضوع سمینار؛ سیستم گلستان برای آن‌ها به حالت منع ثبت‌نام در آمده و قادر به انتخاب واحد در ترم آتی نخواهند بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.20220.73474.fa.html
برگشت به اصل مطلب