دانشکده فناوری های نوین- مهندسی سیستم های انرژی
مهندسی سیستم های انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/27 | 
مهندسی سیستم های انرژی

AWT IMAGE

روند سریع و رو به رشد مصرف و تقاضای انرژی و سهم بالای انرژی‌های فسیلی در تامین انرژی، موجب سرعت بخشیدن به روند پایان پذیری منابع انرژی فسیلی و پخش حجم زیادی از مواد آلاینده در محیط زیست شده است. از طرفی، توجه جهانی به مقوله توسعه پایدار با هدف طراحی و بهره برداری بهینه از منابع، ایجاب می کند که انرژی در ارتباط با تحولات مختلف فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه پیکره جوامع قرار گیرد. بنابراین، دانشگاه در تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد در زمینه های مختلف انرژی نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا می‌کند. در این راستا، برنامه متمرکز بر روی مباحث انرژی، در رشته مهندسی سیستمهای انرژی در یک قالب مشخص مصوب وزارت علوم، صورت گرفته است. با توجه به اهمیت سیستمهای انرژی فسیلی در کشور و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی حاصل از این سیستمها، گرایش انرژی-محیط زیست به عنوان اولین گرایش در دانشکده مشغول به فعالیت می باشد.

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی-محیط زیست مجموعه ای درسهای نظری و عملی را شامل می شود تا  کارشناسانی آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف گستره ای از منابع انرژی تحویل جامعه مهندسی کشور نماید. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است. دانشجویان موظف اند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سیستمهای انرژی برسانند. همچنین دانشجویان می بایست تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفضیلی پایان نامه خود را به گروه مهندسی سیستمهای انرژی ارائه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.17577.48235.fa.html
برگشت به اصل مطلب