دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
تسهیلات جدید دانشگاه علم و صنعت ایران برای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 

تسهیلات جدید دانشگاه علم و صنعت ایران برای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان ۱۴۰۲

دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای تسهیل بیشتر در پذیرش دکتری بدون آزمون و نیز سیاست های کلان وزارت علوم در خصوص کاهش طول دوران تحصیل و نیز ارتباط دانشگاه با صنعت، برای پذیرش در سال ۱۴۰۲ تسهیلات زیر را برای کسب حداقل ۷ امتیاز پژوهشی لازم برای دعوت به مصاحبه در نظر گرفته است:
۱- در نظر گرفتن حداکثر ۳ امتیاز برای مقالات مرتبط با پایان نامه که در مجلات معتبر ISI و یا علمی پژوهشی به مرحله داوری (Under Review) رسیده باشند. مستند این موضوع باید توسط استاد راهنما تایید شود.
۲- به همکاری در طرح های صنعتی در راستای موضوع پایان نامه یا تحویل محصول با ۴ &sup۳; TRL در راستای پایان نامه طبق آیین نامه کفایت محصولات رساله دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران امتیاز داده خواهد شد (جزئیات در فراخوان مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد). امتیاز این فعالیت ها منوط به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه محل تحصیل  دانشجو می باشد.
۳- در راستای سیاست های دانشگاه ها در خصوص تشویق به کاهش ماندگاری، برای داوطلبانی که در نیمسال چهارم تحصیل خود می باشند و هنوز دفاع نکرده اند، ۴ امتیاز مربوط به کیفیت پایان نامه داده خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.68878.fa.html
برگشت به اصل مطلب