دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
فراخوان ثبت نام دانشجویان بین المللی در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 
فراخوان ثبت نام دانشجویان بین المللی در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
فراخوان ثبت نام دانشجویان بین المللی در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

به اطلاع دانشجویان بین المللی می رساند که مطابق الحاقیه آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری جهت حضور و مشارکت دانشجویان بین المللی دانشگاه ها، امکان ثبت نام این دسته از دانشجویان فراهم شده است.
لذا حائزین شرایط می توانند ضمن مطالعه دقیق آیین نامه، اصلاحیه و شیوه نامه، با مراجعه به سایت  http://portal.saorg.ir  و ضمن تکمیل فرایند ثبت نام و درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در سی امین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۱ شرکت نمایند.
مهلت ثبت نام الکترونیکی:  ۲ مهر  الی  ۶ آبان
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.68621.fa.html
برگشت به اصل مطلب