قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/5 | 

قطب علمی بهینه ‏سازی سامانه‏ های پیشرفته تولیدی و خدماتی برگزار می ‏نماید:

AWT IMAGEv

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.13044.45681.fa.html
برگشت به اصل مطلب