پردیس شماره 2- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص شرایط ویژه جهت ثبت نام در کنفرانس شبکه های هوشمند سال 94

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/22 | 

شرایط ویژه برای ثبت نام در کنفرانس شبکه های هوشمند 94 دانشگاه علم و صنعت ایران برای دانشجویان پردیس دانشگاهی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12635.42742.fa.html
برگشت به اصل مطلب