دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
حضور تیمی از اساتید دانشگاه در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در نمایشگاه بین‌المللی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/28 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.74116.fa.html
برگشت به اصل مطلب