دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
شرکت نمایندگان دانشگاه علم و صنعت ایران در ششمین نمایشگاه گیاهان دارویی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/23 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.6298.69006.fa.html
برگشت به اصل مطلب