دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
اخذ مجوز مبادی معرفی شرکت های خلاق توسط دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.6298.67638.fa.html
برگشت به اصل مطلب