دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
چالش هفته دوم آبان ماه سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.406.76020.fa.html
برگشت به اصل مطلب