دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اعلان حمایت از فرصت مطالعاتی/طرح‌های پژوهشی اساتید در بنیاد مستضعفان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/28 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.74125.fa.html
برگشت به اصل مطلب