دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان درخواست های جدید فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.73328.fa.html
برگشت به اصل مطلب