دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
پروژه مطالعاتی مدل سازی سیستم مدیریت نگهداشت و تعمیرات ساختمان و ابنیه عمومی و ستادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.71154.fa.html
برگشت به اصل مطلب