دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اعلام پذیرش کارآموز شرکت پترو رهان پمپ در رشته مهندسی مکانیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.406.67293.fa.html
برگشت به اصل مطلب