دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
درخواست اولویت پژوهشی وزارت نیرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
شرکت توزیع نیروی برق اهواز در راستای سیاست های وزارت نیرو و در جهت تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه در نظر داردعناوین اولویت های تحقیقاتی پروژه های حمایت از رساله کارشناسی ارشد و دکتری را با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه ها تدوین نماید.اعضای محترم هیات علمی موارد پیشنهادی خود در حوزه های زیر مطابق فرم پیوست تکمیل و به آدرس ایمیل researchaepdco.ir ارسال نمایند.اعضای محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر تحقیقات و استاندارهای شرکت توزیع نیروی برق اهواز- خانم طیبه حیدریان ۳۴۴۹۰۷۱۹ تماس حاصل نمایند.
     
محور توزیع محور مطالعات کلان انرژی، اقتصادی و مدیریتی عمومی
حفاظت شبکه های توزیع نیروی برق مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایی ها امنیت اطلاعات
کنترل شبکه های توزیع نیروی برق مطالعات مدیریتی و راهبردی شرکت های برق سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش
مطالعات بهبود، بهینه سازی ترانسفورماتورهای شبکه توزیع نیروی برق مطالعات کیفیت و بهره وری مطالعات آموزشی و مهارتی منابع انسانی
هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه های برق خدمات مشترکین، همکاری و تبادل اطلاعات توزیع و مشترکین مطالعات حقوقی
کیفیت توان شبکه های توزیع برق    
افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق    
پایش و کاهش تلفات شبکه های توزیع برق    
پایش خطوط و تجهیزات شبکه های توزیع برق    
مطالعات و توسعه بهینه شبکه های توزیع برق  
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.62127.fa
برگشت به اصل مطلب