قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
کارگاه دانش افزایی برای اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/15 | 
قطب علمی معماری اسلامی برگزار می نماید:

کارگاه دانش افزائی برای اساتید ، علاقمندان به تدریس مقاطع دانشگاهی ، مدیران و کارشناسان اجرائی در مباحث ، زیبائی شناسی،حکمت هنر ، معماری و شهرسازی تطبیقی ( از منظر اسلامی ) .
( با ارائه گواهی و بسته های آموزشی )
کارگاه اول :
- زمان : سه شنبه 19/3/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
- مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی
موضوعات صبح :
- ارزیابی بحران زیبائی شناسی و فلسفه هنر معاصر و راه حل های اسلامی آن .
- بررسی نسبت مکتب اسلام با فرآیند های انسانی .
- بررسی تطبیقی زیبائی شناسی مبتنی بر معبود شناسی ، هستی شناسی ، شناخت شناسی ، انسان شناسی ، جامعه شناسی ، فلسفه تاریخ اسلامی .
موضوعات بعد ازظهر :
- حکمت هنر اسلامی مفهوم شناسی و تعاریف .
- بررسی فرآیند خلق آثار هنری و جایگاه تعهد ، آزادی و مسئولیت هنرمندان .
- بررسی تطبیقی در رابطه هنرمند ، اثر هنری و مخاطبین و بالعکس( تفسیر اثر هنری )
- معناگرائی در هنر آفرینش .
کارگا ه دوّم :
- زمان : سه شنبه 26/3/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
- مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی
موضوعات صبح :
- حکمت معماری اسلامی ، مفهوم شناسی و تعاریف .
- تحلیل عناصر اصلی سامان بخش در معماری ( بررسی تطبیقی ).
- انسان گرائی در معماری معصومین (س) .
- مهمترین اصول راهبردی و راه کارهای عملی معماری از منظر اسلامی و مصادیق آن .

موضوعات بعد ازظهر :
- بررسی تطبیقی نیایشگاه ها و اصول طراحی مسجد .
- محله محوری با مرکزیت مساجد ، بررسی تطبیقی .
- ارزیابی برخی از آثار معماری معاصر از منظر اسلامی .
- ارکان چهارگانه در هویت اسلامی یک شهر .

مدرس :

مهندس عبدالحمید نقره کار ( دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران  و مدیر قطب علمی معماری اسلامی )
                                    ریاست کارگروه هنر و معماری در کرسیهای نظریه پردازی
نحوه ثبت نام :
- از طریق آدرس الکترونیکی hceia@iust.ac.ir
- تلفن های تماس : 77240263-77491243
- هزینه دو روز کارگاه مبلغ دویست هزار تومان به حساب (15/46804060 ) ( بانک ملت شعبه علم و صنعت ) یا شماره کارت 6104337980681835 (به نام قطب علمی معماری اسلامی )
- تعداد پذیرش محدود مبتنی بر تقدم نام نویسی
- مهلت ثبت نام – تا تاریخ 3/3/1394

برنامه های جنبی تنظیم شده برای کارگاه

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.39795.fa.html
برگشت به اصل مطلب