قطب علمی معماری اسلامی- امکانات و توانمندیها
تجهیز و تکمیل کتابخانه و بانک اطلاعات قم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1. خرید کتابهای تخصصی حوزه معماری و شهرسازی از نمایشگاه بین المللی کتاب مورخ 14/2/1392 و خرید کتابهای حوزه اندیشه اسلامی و دستاوردهای حوزه از نمایشگاه کتب حوزه مورخ 14/12/1391.

  2. تهیه و توزیع چند جلد کتاب " راهنمای طراحی معماری مساجد شهرهای جدید بانضمام قوانین، ضوابط، آیین نامه ها و مصوبات مرتبط با مساجد " در میان اعضاء قطب و ارسال فایل pdf آن به اعضاء و هماهنگی با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید .

  3. تهیه و توزیع کتاب " شهر اسلامی" نوشته جعفر مرتضی العاملی که توسط شهرداری مشهد آماده شده است و توزیع آن در میان اعضاء قطب.

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12594.29059.fa.html
برگشت به اصل مطلب