قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- عناوین برنامه های اجرایی
عناوین برنامه های اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  عنوان برنامه اجرایی

  1

  تجهیز و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری آزمایشگاه های تحقیقاتی مرتبط با قطب علمی.

 

  2

  هدفمند نمودن پروژه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا و پروژه‌های پژوهشی در راستای تحقیقات مرتبط.

 

  3

  ارتباط با بخشهای اجرایی، وزارتخانه ها و سازمانها در جهت شناسایی مشکلات و نیازهای آنها

  4

  راه اندازی پایگاه اینترنتی قطب علمی جهت معرفی توانمندی های علمی و پژوهشی آن به پژوهشگران و سازمانهای داخلی و مراکز علمی و تحقیقاتی فرا منطقه ای.

 

  5

  تربیت دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا و پژوهشگران

 

  6

  ایجاد و توسعه همکاری های مشترک علمی ملی با پژوهشگران فعاال در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی.

 

  7

  ایجاد و توسعه همکاری های علمی در سطح منطقه‌ای و فرا ملی در راستای زمینه های تخصصی قطب علمی.

 

  8

  انتشار نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده جهت استفاده اساتید، دانشجویان، محققان و کارشناسان و همچنین انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی و شرکت در کنفرانس های تخصصی ملی و فرا ملی جهت معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی قطب علمی.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12444.25869.fa.html
برگشت به اصل مطلب