قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- پیام مدیریت
پیام مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

قطب سرامیک های پیشرفته در انرژی و محیط زیست (CECEE)مرکزی تحقیقاتی و ملی در ایران است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مرکز را درسال 1390 تاسیس کرد. به منظور رشد اقتصادی و رفاه ملی، توسعه زیرساخت های سازگار با محیط زیست لازم است. دانشگاه علم و صنعت ایران درصدد ارائه راه حلی برای بحران هایی که بشر بخاطر اتمام تدریجی منابع سوخت فسیلی در زمین با آنها روبروست، می باشد. بررسی نقش انرژی تجدید پذیر در توسعه زیربنای شهری و روستایی یکی از مطالب مورد بحث می باشد.

دانشگاه علم وصنعت ایران در شمال شرقی تهران واقع شده است. بهره برداری و کاهش اتلاف انرژی به منظور تولید یا استفاده مجدد از آن، یکی از اهداف اصلی قطب می باشد. دانشگاه علم وصنعت ایران محیط وسیعی را در محوطه دانشگاه به مجموعه ای از آزمایشگاه های تحقیق و توسعه اختصاص داده است. از تیر سال 1390 به تعریف تزهای دانشجویان ارشد و دکترا برروی این مبحث پرداخته شده است. هدف این قطب کمک به پیشرفت علمی- تکنولوژیکی در همه زمینه های مرتبط با انرژی و محیط زیست با تاکید بر تخلیص و تصفیه آب می باشد.

اهداف اصلی قطب عبارتند از:

· تحقیق در زمینه انرژی های تجدید پذیر در راستای دسترسی بیشتر جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی های مرتبط با کاربرد سرامیک ها در انرژی و محیط زیست

· افزایش وجهه ی بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کاربری مسئول در زمینه انرژی و ترویج دهنده انرژی پاک

· کمک به شکوفایی صنایع جدید که به بازار انرژی و محیط زیست خدمت می کنند.

هدف اصلی قطب، پیدا کردن منابعی جایگزین برای انرژی و محیط زیست و در عین حال زیست سازگار و توسعه تکنولوژی درزمینه های محیط زیست است تا اهداف زیر از نظر اقتصادی ممکن گردند.

ماموریت قطب:

1.توسعه تسهیلات به منظور تحقیق و پیشرفت در زمینه انرژی و محیط زیست

2.ممکن ساختن نوآوری در علم و تکنولوژی در بخش های مختلف علمی انرژی و محیط زیست

3.فراهم نمودن آموزش کیفی از طریق برنامه های رایج آموزشی (مثل M.Tech., Ph.D. ) و برنامه های کوتاه مدت (یک هفته یا دوهفته یا یک ماهه) به منظور آماده سازی نیروی تعلیم دیده برای صنعت

4.ترفیع آموزش و آگاهی درزمینه انرژی و محیط زیست با کمک شعبه های مراکز علم سرامیک در ایران

5.توسعه روشهای آزمایش موجود و استاندارد کردن این روش ها و پروتکل ها برای تجهیزات و دستگاه های مرتبط با انرژی و محیط زیست

6.به نمایش گذاشتن تکنولوژی های موفقیت آمیز در زمینه انرژی تجدید پذیر و راندمان انرژی

7.به نمایش گذاشتن تکنولوژی های مرتبط با محیط زیست پاک

8.مشارکت به منظور تحقیقات پایه ای و گسترش در زمینه انرژی و محیط زیست

9.همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی فعال درمنطقه و جهان

 

دکتر علیرضا میرحبیبی

مدیر قطب سرامیکهای پیشرفته در انرژی و محیط زیست

استاد مدعو در موسسه تحقیقاتی مواد، دانشگاه لیدز انگلستان

دانشیار مواد در دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن: 02173912817

دورنگار: 02177240480

تلفن همراه: 09123250879

ایران، تهران، صندوق پستی: 118_16845
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://idea.iust.ac.ir/find-85.12100.25009.fa.html
برگشت به اصل مطلب