دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر وحید شالچیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/9 | 
دکتر وحید شالچیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی  برق در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۹/آبان/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
  احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.68839.fa.html
برگشت به اصل مطلب