دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر حسن نادری از مرتبه استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/1 | 
دکتر حسن نادری عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در جلسه اخیر هیات ممیزه (بصورت الکترونیکی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.61971.fa
برگشت به اصل مطلب