دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر سیدمرتضی مسعود پناه از مرتبه استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/4 | 
 دکترسید مرتضی مسعودپناه عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در جلسه هیأت ممیزه (بصورت الکترونیکی)مورخ ۹۹/۹/۳ از استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.61670.fa.html
برگشت به اصل مطلب