دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
ابلاغ آیین نامه جدید ۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای  محترم هیأت علمی متقاضی ارتقا و یا تبدیل وضعیت می توانند آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل را دانلود و مطالعه فرمایند. آیین نامه ارتقای علمی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۹۵/۱۰/۱ لازم الاجرا می باشد.

آیین نامه ارتقا

شیوه نامه

دستورالعمل

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.47736.fa
برگشت به اصل مطلب