امور پژوهش- آموزشی
آموزش تخصصی تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

کارگاه دو روزه آموزش تخصصی تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی را در تاریخ  27 لغایت 28 بهمن ماه 1393 محل دانشگاه اصفهان پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می گردد.

محورهای کارگاه:

• برنامه ریزی سناریویی در مدیریت بحران های طبیعی

• آینده پژوهی درمدیریت بحران های طبیعی

• فناوری های نوین در مدیریت بحران های طبیعی

• رسانه و مدیریت بحران های طبیعی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.8081.35790.fa.html
برگشت به اصل مطلب