امور پژوهش- آموزشی
دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

دانشکده علوم اقتصادی جهت برگزاری مجموعه دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری (با اعطای گواهینامه رسمی دانشکده علوم اقتصادی) دانش پژوه می پذیرد.

جهت اطلاعات بیشتر به  وب سایت www.ses.ac.ir 

مراجعه نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.8081.13934.fa.html
برگشت به اصل مطلب