امور پژوهش- آموزشی
دوره آموزشی کوتاه مدت طراحی مهندسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دوره آموزشی کوتاه مدت "طراحی مهندسی" شناسایی فعالیت های ضروری و کمیت سنجی عوامل جهت حل مسائل مهندسی

مدرس: محسن رضائیان

محل برگزاری : پژوهشگاه هوافضا

شروع دوره:6 خرداد 1388

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.8081.10515.fa.html
برگشت به اصل مطلب