امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 1393/6/25

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.34182.fa
برگشت به اصل مطلب