امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
برگزاری همایش های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE دستورالعمل نحوه برگزاری همایشهای بین المللی 1393/5/25
AWT IMAGEضوابط استفاده از عبارات بین المللی، ملی، کشوری و استانی درعنوان همایش ها و جشنواره ها 1389/10/19
AWT IMAGEآیین نامه نحوه برگزاری همایش های علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران
AWT IMAGE نمودار گردش کار درخواست برگزاری همایش های علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.31709.fa
برگشت به اصل مطلب