امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
آیین نامه محورهای حمایت از پایان نامه ها و مقالات مربوط به صندوق توسعه ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1389/8/10 | 

AWT IMAGEآیین نامه و دستورالعمل نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا مقالات علمی و پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملی
AWT IMAGEمحورهای حمایت از پایان نامه ها و مقالات مربوط به صندوق توسعه ملی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.26212.fa
برگشت به اصل مطلب