امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
مصوبات نشریات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEآئین نامه پرداخت حق الزحمه سردبیران، هیات تحریریه،دبیران و داوران مجلات بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران
AWT IMAGEدستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور
AWT IMAGEآیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور 8/11/1390
AWT IMAGEآئین نامه شورای چاپ و نشر مجله دانشگاه علم و صنعت ایران 89/11/27

AWT IMAGE

توافقنامه (نمونه بین موسسه متقاضی نشریه و انجمن ‏ های علمی)
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.24563.fa
برگشت به اصل مطلب