امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
منشور و موازین اخلاق پژوهشی چاپ 1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

منشور و موازین اخلاق پژوهشی  چاپ 1390

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.16939.fa
برگشت به اصل مطلب