امور پژوهش- اخبار
بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/25 | 
بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۵ الی ۶ خردادماه ۱۴۰۰،در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین برگزار خواهد شد. ازعلاقمندان تقاضا داریم جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه حضور به وب سایتhttp://conf.ikiu.ac.ir/smaa۲۴ مراجعه نمایند.

 محورهای همایش:

آنالیز تابعی                           آنالیز روی منیفلدها
آنالیز مختلط                          نظریه عملگرها
آنالیز هارمونیک                      آنالیز تصادفی
آنالیز غیرخطی                       جبرهای باناخ
معادلات دیفرانسیل
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.17871.63149.fa
برگشت به اصل مطلب