امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/11 | 
سخنرانی علمی"کاربرد شبیه سازی در مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان بیمارستان ها" توسط خانم دکتر زهرا یوسفلی دانشجوی دکتری دانشگاه کونکوردیا در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران سالن دکتر عباس نیا روز چهارشنبه 98/6/13 ساعت 10-12 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.17871.57365.fa
برگشت به اصل مطلب