امور پژوهش- اخبار
فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/31 | 


سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی  خوارزمی برگزار می کند. مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه جشنواره  تا پایان شهریور۱۳۹۷ می باشد. جهت ثبت نام به آدرس پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir مراجعه فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.17871.53573.fa
برگشت به اصل مطلب