دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار عمومی
یارانه اعتباری خرید کتاب از ۳۵مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/16 | 

یارانه اعتباری خرید کتاب از ۳۵مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

میزان یارانه ویژه اعضای هیات علمی: ۸۰۰ هزار تومان

میزان یارانه ویژه دانشجویان: ۷۰۰ هزار تومان

شروع ثبت‌نام: یکشنبه ۱۶ اردیبهشت

پایان ثبت‌نام: تا سقف اعتباری تخصیص‌یافته

طریق ثبت‌نام: سامانه https://bon.tibf.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11391.77903.fa.html
برگشت به اصل مطلب