دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار عمومی
انتصاب مدیر گروه مهندسی و مدیریت کسب و کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها


با حکم دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، دکتر امیر ذاکری به مدت ۲ سال به عنوان "
مدیر گروه مهندسی و مدیریت کسب و کار " منصوب شدند.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر ذاکری، از خداوند منان توفیقات روز افزون ایشان را خواستار است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://international.iust.ac.ir/find.php?item=79.11391.61891.fa
برگشت به اصل مطلب