دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
آزمون زبان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند 
 ثبت نام برای شرکت در آزمون های  MSRT و TOLIMO آغاز گردیده و در حال انجام است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11390.60303.fa.html
برگشت به اصل مطلب