مرکز تحقیقات آفاق- EHP-50C
مشخصات EHP-50C

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

EHP-50C ساخت شرکت Narda بوده و برای اندازه گیری و مانیتورینگ سیگنالهای فرکانس پایین از 5 هرتز تا 100 کیلو هرتز ساخته شده است. این دستگاه قابلیت تطابق سیگنالهای اندازه گیری شده با استانداردهای زیر را دارا می باشد:

ICNIRP 1998 occupational

BGV B11 2001 Expositionsbereich 2

BGV B11 2001 Expositionsbereich 1

ONORM S1120 1992 Bevolkerung

ONORM S1120 1992 beruflich

FCC 1997 Occupational

FCC 1997 General Population

IEEE C95.1 1999 Uncontrolled env

IEEE C95.1 1999 controlled env

Safety Code 6 1999 General Public

Safety Code 6 1999 RF Workers

MPHPT Japan 1997 General Public

MPHPT Japan 1997 Occupational

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات آفاق:
http://www.iust.ac.ir/find-78.11119.20526.fa.html
برگشت به اصل مطلب