مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان مرکز تحقیقات نانوپترونیکس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فارغ التحصیلان دکترا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد


فارغ التحصیلان دکترا

دکتر شاهین عنایتی ماکلوانی دکتر نازلی رونق ششکلانی دکتر حسین عرب دکتر مهدیار نوری رضایی
چکیده پایان نامه چکیده پایان نامه عنوان و چکیده پایان نامه عنوان و چکیده پایان نامه
دکتر علی بهرامی دکتر مهدی نصیری دکتر معصومه طاهرخانی دکتر آرین سلمان پور دکتر زهرا اعلایی
عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه
دکتر سعید علیایی دکتر مریم پور محی آبادی دکتر کیازند فصیحی دکتر شمس الله سالمیان دکتر احسان رحیمی
عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه
چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF)


فارغ التحصیلان ارشد

شبنم احدزاده فاطمه دستوری ایمان طاهی فهیمه یارجانلی
آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی
ارشد ۹۷ ارشد ۹۷ ارشد ۹۷ ارشد ۹۷
عطا الله حبیبی آناهیتا خداداد فائزه آقایی زینب ملاآقایی علیرضا محمدی حامد
آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی آزمایشگاه اپتوالکترونیک
ارشد ۹۴ ارشد ۹۵ ارشد ۹۵ ارشد ۹۵ ارشد ۹۶
علی باغبان پرشکوه رضا توحیدی فر احسان رحیمی حسین عبدی غزاله رمضانی

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

آزمایشگاه کوانترونیکس

آزمایشگاه نانوالکترونیک

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

ارشد ۹۳ ارشد ۹۳ ارشد ۹۳ ارشد ۹۴ ارشد ۹۴
علی خلفی کیوان فیاضی فرد سعید صفرزاده  مصطفی رباعی حسین عرب

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

آزمایشگاه سیستم‌ها

آزمایشگاه نانوالکترونیک

آزمایشگاه اپتوالکترونیک

آزمایشگاه سیستم‌ها

ارشد ۹۲ ارشد ۹۲

ارشد ۹۲

ارشد ۹۲ ارشد ۹۳
مهندس سیدعلی باقری مدینه مهندس مسعود نوریان مهیار دهدست مازیار امیری راد ایمان بیرانوند
آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
آزماییشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه اپتو الکترونیک
پدرام تقی نژاد نادر مرندی قاسم نورانی  حامد قلی پور
آزمایشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک

آزمایشگاه کوانترونیکس

آزمایشگاه کوانترونیکس
 امیرحسین رستمی سعیده سلیمانی نژاد محمدحسین حاجی غلام علیرضا بزم آرای حسینی  سبحان روشنی
آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
آزمایشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه نانو الکترونیک آزمایشگاه نانو الکترونیک آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
تیر ۱۳۸۹
 آرش علیزاده  سجاد قطره سامانی  پرستو خادمی آستانه نسرین احتشامی فرزانه احمدی کاخکی
آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک
اسفند ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹
 محمد مهماندوست شاهین عنایتی محمد علی رمضانی مانی بابا علی  سعید آقایی
آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک
آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۷ مهر ۸۷ آبان ۸۷ تابستان ۸۷
مرحوم  مزدک لیستانی مصطفی سلیمی  خلیل شفیع زاده آرین سلمانپور  کیازند فصیحی
آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه سیستم آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک
شهریور ۸۵ مهر ۸۵ مهر ۸۴ مهر ۸۳
 محمد رضا میر نظامی  ایمان مهاجری  محمدرضا غروی  سیدمحمدحسین
حاجی‌میرسعیدی
سعید علیایی
آزمایشگاه سیستم آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه میکروالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک
مهر ۸۵ آبان ۸۳ مهر ۸۲ مهر ۸۱
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=74.10857.19213.fa
برگشت به اصل مطلب