معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
چاپ مقاله دکتر مهران رضایی در مجله Chemical Society Reviews با ضریب تأثیر ۵۴.۵۶۴

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
چاپ مقاله دکتر مهران رضایی در مجله Chemical Society Reviews با ضریب تأثیر 54.564
مقاله‌ی دکتر مهران رضایی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، با عنوان ''Defect engineering of oxide perovskites for catalysis and energy storage: synthesis of chemistry and materials science'' در  مجله  Chemical Society Reviews به چاپ رسیده است.
Chemical Society Reviews یک مجله علمی با داوری همتا و به صورت دوهفته نامه است که توسط Royal Society of Chemistry، منتشر می‌شود. این ژورنال در سال 2020 از ضریب تأثیر 54٫564 برخوردار بوده ‌است. لازم به ذکر است دکتر آرندیان یکی دیگر از نویسندگان مقاله از فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی شیمی؛ نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تبریک این موفقیت به ایشان و جامعه علمی ایران، آرزوی توفیقات روز افزون برای ایشان را از خداوند متعال مسئلت دارد.
لینک دسترسی به مقاله:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cs/d0cs00639d
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.64505.fa.html
برگشت به اصل مطلب