معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
انعقاد تفاهم نامه همکاری برای تولید و توسعه نرم افزارهای تخصصی و مهندسی صنعت برق و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/27 | 
انعقاد تفاهم نامه همکاری برای تولید و توسعه نرم افزارهای تخصصی و مهندسی صنعت برق
و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، شرکت موننکو ایران با کلینیک برق ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
این تفاهم نامه به منظور انجام تحقیقات، تولید و توسعه و بازاریابی نرم افزارهای تخصصی و مهندسی صنعت برق و همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی منعقد گردید.
تفاهم نامه مذکور، به دنبال موفقیت های شرکت موننکو ایران در سطح ملی و صادرات خدمات مهندسی به ۱۴ کشور و با عنایت به لزوم اتکا به نرم افزارهای تخصصی بومی مبتنی بر نیازهای مهندسی قراردادهای جاری و آینده، به منظور استفاده از توان کلینیک برق ایران در تجمیع ظرفیت های دانشگاهی کشور برای طراحی و توسعه نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز صنعت، منعقد شده است.
همچنین به دنبال این تفاهم نامه، مدیریت کلینیک برق ایران، بر مبنای بکارگیری پتانسیل آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاهها و ایرانیان خارج از کشور، در چارچوب رفع نیاز آموزشی کارشناسان شرکت های طرف قراردادهای خارجی با شرکت موننکو ایران، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.
گفتنی است کلینیک برق ایران، فعالیت رسمی خود را با مسئولیت دکتر سید محمد شهرتاش و مدیریت دکتر مهتاب خلیلی فر در سال ۱۳۸۹ آغاز نمود و از سال ۱۳۹۸ به عنوان واحد پژوهشی در دانشگاه و واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه، در راستای ماموریت های خود در رفع نیازهای علمی و فنی صنعت برق کشور اقدام نموده است و در این تفاهم­نامه علاوه بر در اختیار گذاردن توانایی ­های داخلی خود در راستای تحقق اهداف آن، به عنوان هاب دانشگاه های کشور در ارتباط با موضوع تفاهم نامه با شرکت موننکو ایران نقش مدیریتی ایفا خواهد نمود.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.64325.fa.html
برگشت به اصل مطلب