معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
درخشش طراحی صنعتی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در "مسابقه طراحی و برنامه ریزی برای گنسای" - ژاپن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 

درخشش طراحی صنعتی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در "مسابقه طراحی و برنامه ریزی برای گنسای" - ژاپن
 
در مسابقه «طراحی و برنامه ریزی برای گنسای» (Design & Planning Competition for Gensai) که در ماه می ۲۰۲۰ در کشور ژاپن و توسط (Society for Design and Art Fusing with Science and Technology- SDAFST) برگزار گردید، دو اثر طراحی ارسالی از دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به دریافت «جایزه ویژه داوران» شد.
بر اساس اعلام خبر از سایت رسمی مسابقه، تعداد ۲۵ اثر از کل آثار ارسالی به مسابقه، توانستند به مرحله اول صعود کنند که در این بین، ۷ اثر موفق به دریافت گواهی  “Judge&#۳۹;s Special Award” شدند که خوشبختانه دو اثر ارائه شده مستخرج از پایان نامه امیر بهاری خواه (دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی) به راهنمایی دکتر ناصرکلینی ممقانی (عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه) با نام دانشگاه علم و صنعت ایران در بین این هفت اثر طراحی قرار گرفت. همچنین اثر سوم ارسالی ایشان نیز در بین ۲۵ اثر برتر راهیابی به مرحله اول، موفق به دریافت گواهی “Gensai Design Award” شد.
اطلاعات تکمیلی مربوط به مسابقه در لینک زیر قابل دسترس می باشد.
https://gensai-design.com/GDPC/english/result۲۰۲۰data/index.html
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.61499.fa.html
برگشت به اصل مطلب