معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
سخنرانی علمی با موضوع ایرفویل های ساکت نسل آینده برگزار خواهد شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 
در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران،
سخنرانی علمی با موضوع ایرفویل های ساکت نسل آینده برگزار خواهد شد
در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان)، سخنرانی علمی با موضوع ایرفویل های ساکت نسل آینده در  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
سخنران این نشست دکتر محمد هاشمی نژاد از دانشگاه برونل لندن است و علاقمندان از طریق لینک  http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rthokzitucoz   می توانند در جلسه حضور یابند. 

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.61086.fa
برگشت به اصل مطلب