معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
خاتمه قرارداد «مطالعات شناسایی مخاطرات به روش هزید در پالایشگاه پارسیان»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
قرارداد صنعتی دانشگاه با عنوان «مطالعات شناسایی مخاطرات به روش هزید در پالایشگاه پارسیان» پس از ارائه سمینار نهایی آن با موفقیت خاتمه یافت.
در ارائه سمینار نهایی قرارداد که فیمابین دانشگاه و شرکت پالایش گاز پارسیان منعقد  و در حضور مدیر عامل، هیات نظارت و اعضای شورای پژوهشی پالایشگاه پارسیان برگزار گردید، قریب به ۱۳۰۰ پیشنهادات اصلاحی بزرگ و کوچک با هدف کاهش مخاطرات عملیاتی و غیر عملیاتی پالایشگاه عرضه شد. این دستاوردها نتیجه ۹۲۵ نفر ساعت بازدید و ۱۰۸۰ نفر ساعت جلسات طوفان ذهنی بوده که طی ۵۱ جلد گزارش در طی اجرای پروژه به کارفرما تحویل شده بود.
در انتهای سمینار دو ساعته که توسط مجری پروژه و همکاران وی ارائه شد آقای مهندس ابدالی دهدزی مدیر عامل پالایشگاه ضمن ابراز خرسندی از پروژه انجام شده و دستاوردهای مفید حاصله، آن را به عنوان تبلور عینیِ یک همکاری موفق مشترک بین دانشگاه و صنعت نام برده و ابراز امیدواری کردند که پالایشگاه با بکار بستن پیشنهادات عرضه شده در شرایطی به مراتب ایمن‏تر ادامه فعالیت نماید. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد و حجم فعالیت های دو جانبه زمینه برای بهره مندی از توانمندی های طرفین بیش از پیش مهیا گردد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.60807.fa.html
برگشت به اصل مطلب