معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان کمک سردبیر  مجله IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان کمک سردبیر  مجله IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques انتخاب شد
دکتر وحید نیری عضو هیئت علمی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان کمک سردبیر (Associate Editor) و عضو هیئت تحریریه مجله IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques انتخاب شد.
گفتنی است، مجله مذکور معتبرترین مجله علمی در حوزه مایکروویو( IEEE T MICROW THEORY)است.
دکتر نیری همچنین کمک سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله IET Microwaves, Antennas and Propagation نیز می باشد.
 
https://mtt.org/transactions-editors/
https://mtt.org/profile/vahid-nayyeri/
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.60321.fa.html
برگشت به اصل مطلب