معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
دکتر محسن فیضی به سمت سردبیر نشریه بین المللی معماری و شهر سازی منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/6 | 
دکتر محسن فیضی به سمت سردبیر نشریه بین المللی معماری و شهر سازی منصوب شد
با حکم دکتر جبارعلی ذاکری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر محسن فیضی برای مدت سه سال به سمت سردبیر نشریه بین المللی معماری و شهرسازی ) International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning) منصوب شد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر فیضی آمده است: امید است با استعانت از ذات لایزال الهی و با همکاری سایر اعضای هیات تحریریه، در جهت انتشار مجله ای وزین، پربار و ارزشمند در سطح استانداردهای بین المللی، بالا بردن ارجاعات و ضریب تاثیر از طریق ارتقاء کیفیت مجله موفق باشید.
گفتنی است دکتر محسن فیضی، استاد دانشکده‌ی مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.57612.fa
برگشت به اصل مطلب